Ako sa stať atraktívnym zamestnávateľom a pritiahnuť najväčšie talenty?

Časy, kedy nám stačilo zavesiť inzerát na Profesiu a LinkedIn a dostali sme nespočetné množstvo zaujímavých životopisov, z ktorých si stačilo vybrať najvhodnejších kandidátov na pohovor, a z nich už len prijať toho najlepšieho, sú preč. Na našom trhu sú pozície, ktoré sú ťažko obsadzované, respektíve, ťažko sa hľadá vhodný kandidát. Aj keď dostaneme po zavesení inzerátu CV-čka, často musíme hľadať ďalšie možnosti, ako nájsť správnych záujemcov na voľné pozície. Spolupráca s externou spoločnosťou alebo „head-hunterom“ býva drahšie a hlavne krátkodobé riešenie, keďže rieši konkrétnu pozíciu, nie nás ako spoločnosť. Online priestor poskytuje nespočetné množstvo možností, ako osloviť najväčšie talenty. Je to dynamické prostredie, kde vieme okamžite reagovať a meniť veci, ktoré nefungujú, a naopak investovať do vecí, ktoré nám prinášajú výsledky. V neposlednom rade je to media typ, ktorý vieme presne zacieliť a adresovať správu šitú na mieru príjemcu.
Pokiaľ pracujete s HR (Human Resources), tento článok  vám pomôže nastaviť dlhodobú online stratégiu, ktorá vám uľahčí finálny proces nájdenia kandidátov.

Employer branding a Recruitment marketing

Pred tým, než si povieme niečo o konkrétnych krokoch, ktoré vám pomôžu v nastavení dlhodobej HR stratégie, vysvetlíme si rozdiel medzi týmito dvomi pojmami.

„Employer branding“ je reputácia vašej spoločnosti ako zamestnávateľa. Cieľom je prezentovať vašu spoločnosť ako atraktívneho zamestnávateľa, a prilákať tak kvalitných kandidátov. Mal by byť založený na hodnotách vašej spoločnosti, vízii a misii. Zahŕňa všetky procesy, ktoré vedú k tomu, že ste vnímaný ako dobrý zamestnávateľ, s dobrým pracovným prostredím a dôvodmi, prečo by sa mal kandidát hlásiť práve k vám. Šetrí vám čas na nájdenie a prijatie kandidáta, cenu za získanie zamestnanca a zvyšuje vám kvalitu kandidátov. Zaujímavá štúdia od LinkedIn hovorí, že spoločnosti so silným „Employer brand“ majú o 50 % viac kvalitných kandidátov, dokážu obsadiť pozície až dvakrát rýchlejšie, a vďaka silnému „brandu“ ušetria až 50 % nákladov na celý proces prijímania zamestnancov.

(Celú štúdiu nájdete na LinkedIne)

Zdroj: LinkedIn infografika

„Recruitment marketing“ je o konkrétnych krokoch a marketingových taktikách, ktoré prezentujú váš „Employer brand“. Hovorí o tom, ako doručiť správnu správu vhodnému kandidátovi v správny čas, a to takým spôsobom, aby ste ho sami pritiahli. V tomto vám pomôže konkurenčná výhoda, niečo, vďaka čomu ste odlíšiteľní a atraktívnejší zamestnávateľ ako váš konkurent. Hovoríme tomu aj „Inbound recruiting“, čo znamená, že namiesto naháňania kvalitných kandidátov, sa vám kandidáti ozvú sami. V tejto fáze sa okrem iného snažte o tvorbu kvalitného obsahu, ktorý vaši ideálni kandidáti môžu vyhľadávať, analyzujte sociálne platformy, na ktorých vaši kandidáti trávia čas, alebo sa snažte, aby voľné pozície boli rýchlo vyhľadateľné a kandidáti o ne vedeli jednoducho prejaviť záujem.

Ak by sme to mali stručne zhrnúť do jednej vety, „Employer brand“ je charakteristika, ktorá definuje vašu spoločnosť ako značku, predovšetkým jej imidž a „Recruitment marketing“ je proces, ktorý promuje vašu značku konkrétnym kandidátom.

Ako nastaviť dlhodobú stratégiu?

To záleží od viacerých faktorov, ako je napríklad veľkosť firmy, segment, v ktorom pôsobí, ale aj konkurenčné prostredie. Pokiaľ chceme byť atraktívny zamestnávateľ, mali by sme mať dlhodobú stratégiu s cieľom: „spokojný zamestnanec sám šíri povedomie a buduje náš imidž“. Na začiatku sme to ale my, kto musí ľudí osloviť, zaujať a vybudovať pozitívny imidž u správnych kandidátov.

Náborový lievik

V každej fáze sa sústredíme na iné ciele a využívame iné formy komunikácie. Ideálne rozloženie neexistuje, vždy treba stratégiu prispôsobovať a meniť počas jej priebehu. Ak by sme vám mali odporučiť úvodné nastavenie, mohlo by konkrétne využitie umiestnení a formátov v jednotlivých fázach vyzerať takto:

Akákoľvek komunikácia, ktorú vytvárame, či už navonok alebo dovnútra našej firmy, tvorí našu reputáciu a nás imidž voči potencionálnym kandidátom. Pokiaľ dlhodobo tvoríme zaujímavý obsah, šírime ho cez správne online kanály a správnym ľuďom, a hlavne, ak máme pripravenú dlhodobú stratégiu, do ktorej prispieva nielen HR oddelenie, ale celá firma, výsledkom by mala byť databáza kvalitných kandidátov, do ktorej načrieme v prípade, že otvárame voľnú pozíciu.

Pokiaľ vás táto téma zaujala a potrebujete odbornú pomoc pri nastavení alebo realizovaní konkrétnych krokov, napíšte nám na digiline@digiline.sk. Radi sa s vami spojíme a pripravíme riešenie šité na vaše individuálne potreby.

Pridaj komentár