Čo ovplyvňuje výkonnosť YouTube reklám?

YouTube patrí k žiadaným brandovým formátom našich klientov. Rozhodli sme sa preskúmať interné data za rok 2016 a zistiť viac o správaní divákov a výkonnosti reklám podľa sezónnosti.

V priebehu minulého roka sme na tejto obľúbenej video platforme uskutočnili takmer 70 kampaní zo segmentov ako telekomunikácie, automoto, finančné služby či FMCG. Mesačne na YouTube trávi svoj voľný čas viac ako 2.9 milióna Slovákov (zdroj: Google 2016), a preto by tu inzerenti svoju prítomnosť nemali zanedbávať. Pre spresnenie analýzy sme z reportu vylúčili 6 sekundový formát Bumper Ad, pri ktorom nám neostáva iné, ako vychutnať si reklamu bez preskočenia až dokonca.

Keď sa pozrieme na január, dostaneme prvé zaujímavé čísla. Celkovo zrealizovaných kampaní a impresií tu bolo spolu s februárom najmenej a priemerná miera dopozerania videí na 100% sa pohybovala na najvyšších 27%. Svedčí to o nízkej konkurencii v tomto povianočnom období, a keďže na reklamu užívateľ nenatrafí pri každom treťom obľúbenom videoklipe, má pravdepodobne menšiu tendenciu siahnuť po “skip buttone“. Menej inzerentov má vplyv aj na cenu za zhliadnutie (divák si pozrie aspoň tridsať sekúnd videa alebo uskutoční interakciu v podobe kliku), ktorá sa pohybovala pod hranicou 0.02 €.

 

graf
Zdroj: Digiline

 

Naopak v máji užívatelia dopozerali video do konca len v 10.67% prípadoch. Dôvodom bola pravdepodobne nadpriemerná dĺžka najviac komunikovaného videa. Odporúčaním ako vyťažiť z každého zobrazenia je práve umiestnenie hlavnej „message“ do čo najkratšieho reklamného spotu.

V decembri počet zrealizovaných impresií prekročil šesť miliónov a odzrkadlil sa v ňom obdobný trend ako pri iných online médiách, kedy sa inzerenti snažia lákavou vianočnou ponukou masovo osloviť ideálne úplne všetkých. Pretlak reklamy nemal výrazný vplyv na mieru dopozerania. Avšak počítať treba s vyššími nákladmi. V dôsledku zvýšenej konkurencie sme zaznamenali nárast v cene za zhliadnutie videa.

Zo zozbieraných dát nám vychádza:

  • YouTube video formát bol súčasťou reklamných kampaní najviac na jar a v zime. Vo všeobecnosti sa jedná o „peak seasonsv online komunikácií značiek.
  • Sezónnosť nemala markantný vplyv na mieru dopozerania
  • Najdôležitejší je samotný obsah videí a opatrne zvolená dĺžka promovania.
  • Užívateliana reklamný obsah v prostredí YouTube citliví, a preto netreba zabúdať na obmedzenie frekvencie a čo najpresnejšie vybrať cieľovú skupinu.

YouTube ponúka viacero formátov v závislosti od sledovaného cieľa. Ak chceme divákom prerozprávať príbeh, ideálne je využiť TrueView in-stream s povolenou maximálnou dĺžkou tri minúty. Výzvou formátu je pozornosť divákov udržať, k čomu dopomôže pútavý video obsah ušitý online prostrediu na mieru. Ak chceme publiku doručiť celé reklamné posolstvo, vhodnejší je nepreskočiteľný Bumper Ad. Veď ani vám isto neuniklo, ako sa premenoval obľúbený e-shop s kozmetikou :).

Pridaj komentár