Čo potrebuje natívna reklama?

V poslednej dobe sa čoraz viac skloňuje natívna reklama ako jedna z možností zvyšovania príjmov slovenských médií. V prvom rade je nutné podotknúť, že natívna reklama nie je novinkou na trhu. Inzerenti umiestňovali platené PR články na portály dávno predtým než tento „buzzword“ zasiahol slovenský internet. Pridanou hodnotou, ktorú média klientom aktuálne ponúkajú, je „content marketing“. Obsah je tvorený redakciou vydavateľa a čitateľovi sprostredkuje nekomerčným spôsobom želané posolstvo značky. Či už sa jedná o klasický alebo sponzorovaný PR článok, oba reklamné formáty spadajú pod natívnu reklamu.

 

Podľa odhadov BI Intelligence v roku 2021  až 74% tržieb z display reklamy v US bude pochádzať z natívnej reklamy. Na základe svetových trendov môžeme očakávať rastúci podiel natívnej reklamy i na Slovensku. Táto forma reklamy ponúka benefity pre všetky strany. Inzerenti získajú dodatočný priestor mimo svojich sociálnych stránok, či blogov, kde môžu nenásilnou formou komunikovať svoje produkty a služby. Vydavateľom narastú nielen príjmy z online reklamy, ale predĺži sa i doba, ktorú čitatelia strávia na ich weboch (čo sa pre média v čase silnejúceho Facebooku a Youtube stáva čoraz pálčivejším problémom, ktorý musia riešiť). Užívatelia budú tiež spokojnejší, pretože reklama bude menej otravná a bude viac reflektovať ich skutočné potreby. Potiaľto natívna reklama vyzerá ako dokonalý recept na reklamu. Bohužiaľ súčasná situácia je ešte pomerne vzdialená od ideálneho stavu. Problematické je hlavne meranie výkonnosti PR reklamy.

 

Aktuálny spôsob merania a reportovania PR článkov nie je postačujúci. Analýzou interných dát sme zistili, že meranie PR článkov vykazuje vysokú mieru nepresnosti. Až 36% PR článkov nemalo správne nasadený merací kód na strane portálu. Príčina sa pravdepodobne skrýva v inom spôsobe nasadzovania natívnej reklamy. Zatiaľ čo bannerová reklama je servovaná cez reklamné systémy, PR články musia byť častokrát nasadzované priamo cez redakčný systém vydavateľa, v ktorom nie je možné umiestniť meracie kódy tretích strán. Dôležitú úlohu zohrávajú i individuálne zručnosti traffic managerov portálov, ktorí za nasadzovanie reklamy zodpovedajú.

 

Na jednej strane je pochopiteľné, že doteraz média sústredili svoju pozornosť na bannerovú reklamu, ktorá predstavuje väčšinu ich online príjmov. Na druhú stranu je nevyhnutné, aby v oblasti merania PR reklamy došlo k pozitívnemu progresu z hľadiska presnosti ako i počtu sledovaných parametrov. Štatistiky natívnej PR reklamy by mali zahŕňať i analytické dáta stránok ako napríklad priemernú dĺžku času strávenú na PR článku alebo zdroj, odkiaľ užívateľ prišiel.

 

Ak má natívna reklama rásť k prospechu všetkých zúčastnených strán, je načase začať k nej pristupovať s rovnakou vážnosťou ako k už etablovanej display reklame.

Ako tvoriť obsah, na ktorý budú ľudia klikať, čítať a nakupovať? Tipy, triky a manuály nájdete v príručke natívnej reklamy z dielne IAB Slovakia.

infogratika nativna reklama

 

Zdroje: Bussines insider, Digiline

Pridaj komentár