Konšpiračné weby prichádzajú o prvé príjmy z reklamy

V priebehu apríla otriaslo slovenskou mediálnou sférou spustenie projektu Konšpirátori.sk – iniciatívy na ochranu inzerentov pred umiestňovaním reklamy na tzv. konšpiračných weboch. V rámci tejto iniciatívy vznikla odborná komisia, ktorá posúdila množstvo webov a úroveň informácií, ktoré uverejňujú. Spolu s návodom tak dostali agentúry a marketingové oddelenia inzerentov efektívny nástroj, ktorým mohli ošetriť svoju online komunikáciu a vylúčiť tak z umiestnení svojich kampaní práve spomínané neseriózne weby.

Chemtrails? Zdroj: commons.wikimedia.org
Chemtrails? Zdroj: commons.wikimedia.org

 

Od spustenia projektu prešlo už niekoľko týždňov a tak už máme v Digiline k dispozícii dostatok relevantných dát na prvú analýzu výsledkov.

Za prvý kvartál roku 2016 boli na konšpiračných weboch používajúcich sieť pre publisherov AdSense umiestnené reklamy našich klientov v hodnote 948,34 €. Pri súčasnom revenue share z AdSense získavajú publisheri 68% mediálneho spendu, takže v tomto prípade zarobili konšpiračné weby od začiatku roka do konca marca na kampaniach spolu 644,87 €. Keďže projekt bol spustený až približne v polovici apríla a jeho postupná implementácia na klientske účty si vyžiadala istú dobu, tak ešte v druhom kvartáli si uvedené weby generovali istú časť zárobku zo siete AdSense – za toto obdobie to však bolo už len 184,39 €. Pri počte 21 konšpiračných webov, na ktorých sa naše kampane vyskytovali, bol priemerný zárobok jedného portálu 8,78 € oproti 30,7 € v prvom kvartáli. To predstavuje pokles v tržbách o viac ako 71%. O najviac peňazí prišli portály Badatel.net, Hlavnespravy.sk a Onlinespravy.eu.

Rozdiel v príjmoch konšpiračných webov (medzikvartálne)
Rozdiel v príjmoch konšpiračných webov (medzikvartálne), zdroj: Digiline

Ak by dodnes dané portály z kampaní vylúčené neboli, tak náklady na ne by v druhom kvartáli boli vo výške 1 075 €. Po odrátaní už minutého obnosu od tejto sumy tak môžeme potvrdiť, že od zapojenia sa do projektu sme v Digiline neumiestnili reklamy na týchto weboch v hodnote 804,72 €. Konšpiračným webom sa tak znížili príjmy o sumu 547,20 €.

Táto suma sa môže javiť relatívne nízka, ale prognóza do budúcnosti už hovorí o značne vyšších číslach. Po premietnutí pomerného vývoja minuloročného mediálneho spendu v Adwords po kvartáloch z minulého roka na ten súčasný existuje predpoklad, že za druhý polrok investujeme peniaze našich klientov na iné ako konšpiračné weby v hodnote viac ako 3 420 € a tým sa zníži ich potencionálny príjem o viac ako 2 320 €. Od spustenia do konca roka budú teda prevádzkovatelia týchto webov ukrátení o takmer 3 000 €.

Vývoj príjmov konšpiračných webov z AdSense
Vývoj príjmov konšpiračných webov z AdSense, zdroj: Digiline

Iniciatívu Konšpirátori.sk podporuje 26 agentúr a iných subjektov. Veríme tak, že spoločne s nimi bude mať tento projekt mnohonásobne vyšší dopad na rozvoj webov, ktoré sa snažia ohroziť demokratické zriadenie štátu či verejné zdravie. Vyžiada si to však zvýšenú aktivitu aj v iných oblastiach spoločenského života. V každom prípade je to ale výborný prvý krok k občianskej spoločnosti a sme radi, že môžeme byť jeho súčasťou.

________

Poznámky:

  • Expertné odhady sú len prognózy na základe existujúceho stavu a súčasných trendov
  • Do analýzy boli zahrnuté len weby z oficiálneho zoznamu uverejneného na Konšpirátori.sk; v Digiline však pracujeme s rozšírenou verziou potenciálne nebezpečných a klamlivých webov
  • Dáta pochádzajú z účtov jedenástich klientov, ktorí v priebehu prvých týždňov súhlasili so zapojením sa do projektu; neskôr sa zapojili ďalší klienti
  • Medziročné porovnanie nie sú stopercentne exaktné; súčasný trend ukazuje značný medziročný nárast podielu PPC kampaní klientskeho rozpočtu na online komunikáciu. V praxi to znamená, že konšpiračné weby mohli zarábať tento rok na AdSense ešte viac ako ostatné roky
  • Z vyššie uvedených dôvodov si teda dovolíme tvrdiť, že impakt iniciatívy na príjmy neserióznych webov bude v skutočnosti značne vyšší
  • Vylúčenia uvedených webov z mediálnych rozpočtov realizujeme na základe rozhodnutia klientov

Pridaj komentár