Posilňuje bannerová reklama znalosť značky?

S klientom Hyundai sme zrealizovali testovaciu display kampaň v RTB sieti, ktorej cieľom bolo zmerať prínos display reklamy na posilnenie povedomia značky u internetovej populácie.Užívateľov sme rozdelili do dvoch skupín. Cieľovej skupine sa reklama v RTB sieti zobrazovala. Kontrolná skupina nebola bannerom v RTB sieti vystavená. Počas testu bežali i iné online komunikačné kanály, ktorých zobrazovanie sme neobmedzovali.

Na konci testu sme sa prostredníctvom jednoduchej ankety umiestnenej priamo v banneri užívateľov dopytovali na cenu komunikovaného modelu Hyundai.

Získané výsledky nám potvrdili, že bannerová reklama prispieva k posilneniu znalosti značky a reklamného posolstva.

study_case_hyundai

Pridaj komentár