Spochybnený Facebook

V minulom roku otriasla svetom online marketingu séria analytických mini-škandálov z dielne Facebooku. Nie sú to zásadné chyby, ktoré by mohli vo veľkom ublížiť klientom alebo agentúram, avšak javia sa ako zdvihnutý prst, ktorý signalizuje, že aj Facebook je zraniteľný. V nasledujúcich riadkoch by som vám rád ukázal chyby, ktoré Facebook priznal na svojich oficiálnych stránkach, a ktoré sa týkajú aj slovenského trhu. Ku každej chybe ponúkam jej vysvetlenie,  spôsob akým ovplyvnila výsledné hodnoty jednotlivých metrík a ako Facebook pracuje na ich náprave.

  1. Lajky, zdieľania a nezrovnalosti vo vyhľadávaní cez Facebook App

Koncom minulého roka vydal Facebook prehlásenie o nezrovnalosti medzi nazbieraným počtom kliknutí na Like a Share tlačidlá zaznamenávané cez Graph API, a počtom kliknutí zaznamenaných pri zadaní URL link-u do vyhľadávania v mobilnej aplikácii Facebook.

ioqdhohiwu
zdroj: http://www.socialmediatoday.com

Tento problém bol identifikovaný Timom Petersonom z Marketing Landu ako súčasť jeho štúdie pre Buzzfeed. Tim sa snažil oddeliť počty sharovaní jednotlivých článkov, pretože v Buzzfeed reporte sa metriky like, share a comment spočítavali do jedného výsledného čísla.

Petterson porovnal dáta z Graph API pre 40 príspevkov od Buzzfeed a porovnal ich s dátami, keď vložil URL linku príspevku do vyhľadávania v mobilnej aplikácii Facebook. Pri troch príspevkoch zistil odchýlky, ktoré naznačovali rozdiel v počte zdieľaní a komentárov. V jednom z nich merania v mobilnej appke vykazovali 407 708 zdieľaní a vo výsledkoch cez Graph API nameral 237 881 zdieľaní.

adfawdwad

Zástupcovia Facebooku zatiaľ nevedia zdôvodniť, ako sa tento problém mohol vyskytnúť, ale pracujú na jeho vyriešení.

V tomto prípade ide o zanedbateľnú chybu, pretože veľmi málo agentúr alebo klientov robí merania takýmto spôsobom. Znepokojujúce je však to, že Facebook nevie podať vysvetlenie prečo sa táto chyba stala.

  1. Zle spočítané reakcie pri Facebook Live videách
fwsfseč
zdroj: http://www.socialmediatoday.com

Ako môžeme vidieť na obrázku, pri Live videách spočítava Facebook reakcie v strednom stĺpci „On Post“. Avšak, v priebehu vysielania Live videa môžu užívatelia pridávať aj viacero rôznych reakcií. Tieto reakcie sa však započítali do tretieho stĺpca „On Shares“ , ktorý zbiera reakcie, až po skončení Live vysielania. Čiže v konečnom dôsledku bol celkový počet reakcií spočítaný správne, avšak inzerent mal nepresné informácie medzi počtom reakcií nazbieraných Live a až po skončení Live vysielania.

  1. Priemerný čas pozerania videí

V septembri Facebook priznal, že reportoval metriku Average Duration of Video Viewed (priemerný čas pozerania videí) nesprávne. Pôvodne ju Facebook vyhodnocoval ako:

Celkový čas strávený pozeraním / počet trojsekundových prehratí

To znamená že prehratia, ktoré trvali kratšie ako 3 sekundy, neboli započítané do tohto vzorca, čiže priemerný čas pozerania bol v skutočnosti nižší ako bolo uvedené v štatistikách. Facebook na obranu prehlásil, že kým užívateľ nezhliadne aspoň 3 sekundy z videa, považuje sa to za tzv. „accidential view“ (náhodné pozretie) a nemalo by byť započítané.

V tomto prípade sa prikláňam k vyjadreniu Facebooku. Väčšina videí na Facebooku prehratých do 3 sekúnd sú prehraté úplne náhodne – pri scrollovaní feedu, čiže toto nedorozumenie vo výpočte danej metriky nemá veľký vplyv na jej relevanciu.

  1. Organický Reach

Poslednou chybou ktorú si vysvetlíme je bug, ktorý spôsobil zobrazenie nesprávnych dát v Page insights. Facebook pridal oficiálne stanovisko v Novembri a jedná so iba o metriku Reach.

sfsefče
zdroj: http://www.socialmediatoday.com

Táto metrika ukazovala súčet všetkých návštev webu namiesto počtu unikátnych návštev. Podľa Facebooku by mali byť správne dáta pri 7 dňovom intervale v priemere o 33% nižšie a pri 28 dňovom intervale o 55% nižšie. Facebook taktiež spomenul, že daná chyba neovplyvnila platený reach.

Pri všetkých chybných metrikách sa Facebook snaží vysvetliť vznik danej chyby, a taktiež jej dopad na užívateľov a klientov. Samozrejme najväčším problémom je, že chyby vrhajú zlé svetlo na ostatné metriky Facebooku a prinášajú otázku, ako sa môžeme spoľahnúť na ostatné dáta. Na druhej strane má tento incident za následok to, že Facebook povolil auditovanie svojich dát tretími stranami. Tejto úlohy sa zhostil Media Rating Council a bude sa snažiť „overiť informácie dodávané našim partnerom“ ako sa vyjadrila najväčšia sociálna sieť. Podľa môjho názoru je vidieť, že Facebook chce ostať transparentným hráčom na poli online reklamy, a preto zvolil cestu dvojitej kontroly. My sme z tohto kroku nadšení a celú situáciu budeme aj naďalej sledovať.

Pridaj komentár