Ako robiť natívnu reklamu a content marketing

S klientom Club Penati sme na jeseň zrealizovali kampaň, ktorej cieľom bolo nenútene predstaviť klub a služby, ktoré môžu jeho členovia využívať. Vzhľadom na špecifickosť služby ako aj cieľovej skupiny sme zvolili ako médium natívnu reklamu s využitím „content marketingu“.

 

Stiahnite si case study

 

Predkampaňová fáza – content marketing

Pri príprave sponzorovaného PR článku sme spolupracovali s redakciou ekonomického portálu hnonline.sk. Tá do klubu vyslala svoju redaktorku spolu s fotografom, ktorí mali možnosť osobne sa zoznámiť s prostredím, porozprávať sa s vedením, lepšie pochopiť filozofiu klubu ako aj ich klientelu. Z návštevy vznikol obsiahly článok o klube, ktorý bol formou i obsahom prispôsobený čitateľskej základni portálu hnonline.sk. Text ilustrovali fotografie, ktoré vznikli počas návštevy.

 

Kampaň – natívna reklama

PR článok bol nasadený na hlavnú stránku hnonline.sk. Organická návštevnosť počas prvých piatich dní dosiahla 1 666 otvorení článku. V porovnaní s inými klasickými PR článkami na hlavnej stránke ide o štandardný výsledok. V prípade bežnej kampane, kde PR články už nie sú ďalej podporované inými kanálmi, by sa jednalo i o finálne číslo a cena za otvorenie článku by presiahla 1 €.

V našej kampani však PR článok bol nosný reklamný formát, a preto sme jeho výkonnosť podporovali i naďalej cez ďalšie platené online kanály. Na článok odkazovali odporúčacie boxy v sieti Strossle a štandardné bannery v obsahovej sieti Google.

 

Pokampaňová fáza – meranie

Platená návštevnosť vygenerovala 13 825 otvorení článku, čím viac ako 8-násobne prevýšila organickú čítanosť. Vďaka tomu sa článok na istý čas zaradil medzi TOP 10 najčítanejších článkov portálu. Cena za otvorenie článku sa pohybovala od 0,1 € do 0,2 €, čiže bola až o 80% nižšia než pri organickej návštevnosti a v konečnom dôsledku prispela k zníženiu priemernej ceny za otvorenie na úroveň 0,27 €.

pr_clannok_navstevnost

Na grafe šedá oblasť označuje prvých päť dní kampane, keď súbežne bežala organická (uverejnenie na hlavnej stránke) i platená návštevnosť článku (Google a Strossle). Od 5.11 väčšina návštevnosti prichádzala už len z platených kanálov, vďaka čomu sa celková životnosť PR článku predĺžila o takmer 4 týždne.

Pri meraní výkonnosti PR článku sme sa neuspokojili len s preklikmi na článok, ale šli sme i hlbšie do webovej analytiky. Hnonline.sk s nami zdieľal priemerný čas strávený na stránke a mieru okamžitých odchodov z Google Analytics. Priemerne návštevníci strávili čítaním článku okolo troch minút. Na základe „benchmarku“ z portálu klasické PR články dosahujú priemerný čas okolo dvoch minút a sponzorované o pol minúty viac. Pozitívne sme hodnotili i mieru odchodov, ktorá sa pohybovala na hranici 70%.

 

Zhrnutie

Z kampane vyplynulo viacero ponaučení:

  • Obsah vytvorený médiom, ktoré najlepšie pozná svoje publikum, vie na dlhší čas upútať čitateľa než generický PR článok.
  • Na PR článok sa nepozerajte ako na svetlicu, ktorá zažiari na 24 hodín a zhasne. Berte ho skôr ako sviecu, ktorá má horieť po celý čas kampane.
  • „Dig deeper“! Rozšírte štatistiky i o webovú analytiku PR článkov.

 

Stiahnite si case study

 

Pridaj komentár