Online mediálny brief

Svet online marketingu je v dnešnej dobe najdynamickejšie a najviac expandujúce odvetvie marketingu. O tom niet pochýb. No ako sa v ňom má marketér správne orientovať? Dá sa to popri všetkých novinkách, nástrojoch, technológiách a nutnosti mať prehľad i v iných oblastiach ako je online? Samozrejme, vedieť čo je nové a trendy je fajn, ale vieme si zodpovedať čo je v rámci online media mixu pre náš biznis vhodné a reálne mu môže pomôcť?

Množstvo nových formátov, cielení, novo vznikajúcich platforiem na komunikáciu alebo reklamu, nástrojov na optimalizáciu,…. to a iné veci nás nútia obrátiť sa na odborníkov a spoločne prísť k záverom, čo by sme mali ako marketéri využiť, a naopak čo je pre nás neefektívne alebo zbytočne drahé.

V tomto článku prinesieme pohľad na niektoré zo základných otázok, ktoré by sme si mali zodpovedať pred tým, než o pomoc požiadame online profesionálov. Inými slovami, ako by mal vyzerať univerzálny mediálny brief.

Čo je naším cieľom?

Čím presnejšie máme definovaný cieľ, tým lepšie vieme kampaň naplánovať. Niekedy to môže byť kombinácia viacerých cieľov, mali by sme ich ale vedieť roztriediť podľa priorít. Napríklad: primárne chceme vybudovať brand awareness, sekundárne chceme vyzbierať leady (kontakty). Platí, že čím viac cieľov máme v jednej kampani, tým ťažšie dosiahneme ich splnenie. V týchto prípadoch odporúčame kampane oddeliť a pripraviť separátne zadania.

Príklady cieľov:

Launch

Brand awareness

Imidž

Trial

Traffic na landing page

Zber leadov

Predaj

Lojalita

Kto je naša cieľová skupina?

Online umožňuje využiť viaceré typy cielenia a skombinovať ich tak, aby sme čo najadresnejšie odovzdali našej cieľovej skupine správu. Čím viac informácii o našom potencionálnom klientovi máme, tým presnejšie naňho vieme zacieliť. Na strane druhej, je potrebné si uvedomiť, že čím presnejšie cielime, tým komunikujeme na stále menšiu a menšiu skupinu, komunikácia sa zároveň stáva drahšou a náročnejšou. Medzi najzákladnejšie charakteristiky, ktoré pomôžu lepšie nastaviť online komunikačné kanály patrí vek, pohlavie, cielenie podľa polohy, príjem, behaviorálny profil (preferencie, záujmy, záľuby,…).

Aké platformy na komunikáciu v online vlastníme?

Dnes nám médiá umožňujú vytvárať si vlastné „neplatené“ platformy na komunikáciu s publikom. Neexistuje zlaté pravidlo, kde všade by sme mali byť a kde nie. Záleží to predovšetkým od cieľovej skupiny a od kreatívnych možností, ktoré máme na svoju prezentáciu. Určite neplatí princíp, že ak sme všade a komunikujeme všetkými možnosťami, získame viac zákazníkov. Čím viac vlastnených médií máme, tým viac musíme svoju komunikáciu diverzifikovať a prispôsobovať konkrétnym médiám. Je efektívnejšie sústrediť sa na jednu až dve platformy a kreovať pre ne špecifický content, ako mať veľké množstvo vlastných médií a využívať v nich rovnakú „bezpohlavnú“ komunikáciu.

Cieľom je vybrať tie vlastné médiá, ktoré sa pre dané ciele kampane najviac hodia.

Príklady možností:

Korporátna webová stránka

Produktové stránky

Špeciálna microsite

Facebook page

You Tube kanál

Mobilná aplikácia

Aké kreatívne podklady (formáty) máme k dispozícii?

Dnes sa dá kreatívne uchopiť akýkoľvek formát, od obyčajného bannera až po video. Otázka je, koľko z rozpočtu, ktorý máme na komunikáciu, chceme „minúť“ na tvorbu rôznych podkladov, a koľko na samotné šírenie reklamy medzi cieľové skupiny. Ani tu neexistuje zlaté pravidlo, aj keď skúsenosti nám hovoria, že najoptimálnejším pomerom je 70:30 v prospech médií.

Príklady formátov:

Banner

Video

Článok

Direct mail

Textová reklama

Ako intenzívne chceme komunikovať?

S touto otázkou priamo súvisí aj celkový rozpočet na kampaň. Ak predávame pôžičky a chceme kampaň, ktorá bude v kategórii „Leadership“ pred Vianocami, musíme počítať rádovo s vyšším rozpočtom. Správne nastavenie plánovaného rozpočtu je jedno z najťažších rozhodnutí marketéra, preto by sme ho mali robiť v kontexte s predchádzajúcimi otázkami a tiež s tým, ako intenzívne chceme komunikovať v konkrétnom období.

Príklady typov kampaní:

Leadership (v konkrétnom segmente a v konkrétnom období sme najviac viditeľní)

Konkurenčná (komunikujeme vo väčšej intenzite ako naša priama konkurencia)

Udržiavacia (po intenzívnejšej komunikácii udržiavame kontakt so získaným zákazníkom)

Trh je rozmanitý, technologický pokrok napreduje, správanie našich zákazníkov sa mení. Preto by sme mali byť vždy pripravení položiť si tieto základné otázky a spoločne na ne hľadať odpovede. Na záver si zaželajme veľa dobre pripravených briefov a ešte viac úspešne realizovaných kampaní.

1 komentár

Pridaj komentár