Prečo chceme merať slovenské online video?

Tento komentár vyšiel v júnovom čísle Stratégií. 

Možnosť jednotne merať a prezentovať pozerateľnosť video obsahu slovenských portálov existuje už dlho. Českí susedia sú na tieto dáta zvyknutí niekoľko rokov. Tak prečo ešte nemeriame slovenské online video? Odpoveď je ukrytá v podmienkach, ktoré musia byť splnené na spustenie merania.

online video
Photo by Newsbie Pix / CC BY 4.0

 

A to za prvé, niekto sa musí chcieť zapojiť. Alebo naopak, neobávať sa zapojiť a prezentovať dáta. Sú to portály, ktoré majú dostatok video obsahu, cez ktorý sa dá predávať reklama. Za druhé, niekto to musí implementovať. Toto je technická záležitosť. Nie je to jednoduché, ale zo všetkých podmienok pravdepodobne najjednoduchšie splniteľná. A nakoniec to niekto musí zaplatiť. Tento faktor nie je vzhľadom na „malosť” slovenského trhu zanedbateľný a tak je u nás ťažšie nájsť model, ktorý je akceptovateľný pre všetky strany.

 

Dôležitejšia je ale skôr iná otázka: prečo by médiá mali umožniť merať ich video obsah?

 

Za prvé, štandardne platí, čím viac verejných a auditovaných dát o nejakom médiu existuje, tým je dôveryhodnejšie v očiach inzerentov a je ľahšie zdôvodniť, prečo do média umiestniť reklamu. Tento dôvod je silnejší, ak ide o nové médium, ktoré si musí cestu k inzerentovi vydobiť. Bol to aj príklad siete YouTube, ktorá zdôvodnila svoju výhodnosť aj viac dátami, napr. reportovaním TrueView – skutočných prehratí video reklamy. Pri existujúcich médiách samozrejme môžu byť obavy, či čísla neukážu horšie výsledky ako inzerenti očakávali. Tento argument však dlhodobo neobstojí, hlavne nie v silnejúcej globálnej konkurencii.

Za druhé, ak chcú slovenské médiá v tejto oblasti napredovať, musia držať spolu, zdieľať náklady a prinášať viac dát a inovácie. Jednou z inovácií môže byť nielen monitoring video obsahu ale aj reportovanie vzhliadnutí videoreklám klientov (napr. pre-roll) jednotne skrz všetky zapojené médiá. S Gemiusom* sme overili, že to je technicky možné. Ak sa médiá v spolupráci s mediálnymi agentúrami dohodnú na jednotnom označovaní reklám, tak začneme pracovať na podobnom reporte budovania reachu a dodávania ratingov, na aký sú zvyknutí zadávatelia pri TV reklame. Na to sa dá potenciálne nadviazať porovnávaním výdavkov inzerentov do video reklamy, čo vždy posunie trh dopredu.

Za tretie, získajú všetky subjekty slovenského mediálneho trhu. Globálni hráči prinášajú inovácie, ale pre trh je zdravé a pre inzerentov výhodné, ak domáce médiá dokážu konkurovať a prinášať produkty a dáta odrážajúce lokálne podmienky a potreby.

 


*Gemius je poskytovateľom oficiálneho merania návštevnosti reklamných internetových médií AIMmonitor.

Pridaj komentár